top of page
3-5 Boys Red.jpg

AMING MISYON

Ang misyon ng Freedom Classical Academy ay upang maglabas ng hinaharap na mga pinuno sa pamamagitan ng pagsasanib ng klasikal na edukasyon at pagtuturo ng STEM sa isang kapaligiran na nagtataguyod ng kalayaan at kabutihan .

Upcoming Events

Kumuha ng Mga Update

Sa panahon ng pagsasara ng paaralan magpapadala kami ng mga update sa pamamagitan ng aming newsletter sa paaralan. Kung hindi mo kasalukuyang natatanggap ang newsletter, mangyaring kumpletuhin ang form sa kanan.

School Logo
bottom of page