top of page

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

Ang Freedom Classical Academy ay nakatuon sa pagbibigay ng kamangha-manghang karanasan sa pang-edukasyon para sa lahat ng mga mag-aaral sa aming paaralan, kabilang ang mga nag-aaral ng wikang Ingles. Kung ikaw ay isang mag-aaral ng ELL o magulang / tagapag-alaga, mangyaring malaman na narito kami upang tulungan ka. Mangyaring makipag-ugnay sa aming ELL Coordinator para sa karagdagang tulong at mga mapagkukunan upang matulungan na gawing pinakamahusay ang iyong karanasan sa pang-edukasyon. 

Vivian Tapia

ELL Coordinator

vtapia@freedomclassical.org

pdf_icon.png

2021 Title III

SPENDING

pdf_icon.png

ELL Bill of 

Rights (English)

pdf_icon.png

ELL Bill of 

Rights (Spanish)

School Logo
bottom of page