top of page

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

Ang Freedom Classical Academy ay nakatuon sa pagbibigay ng kamangha-manghang karanasan sa pang-edukasyon para sa lahat ng mga mag-aaral sa aming paaralan, kabilang ang mga nag-aaral ng wikang Ingles. Kung ikaw ay isang mag-aaral ng ELL o magulang / tagapag-alaga, mangyaring malaman na narito kami upang tulungan ka. Mangyaring makipag-ugnay sa aming ELL Coordinator para sa karagdagang tulong at mga mapagkukunan upang matulungan na gawing pinakamahusay ang iyong karanasan sa pang-edukasyon. 

Cassandra Bouakka

ELL Coordinator

cbouakka@freedomclassical.org

pdf_icon.png

2023 Title III

SPENDING

pdf_icon.png

EL Report

EL Bill of Rights

pdf_icon.png

ELL Bill of 

Rights (English)

pdf_icon.png

ELL Bill of 

Rights (Spanish)

pdf_icon.png

ELL Bill of 

Rights (Tagalog)

pdf_icon.png

ELL Bill of 

Rights (Chinese-Zhongwen)

pdf_icon.png

ELL Bill of 

Rights (Vietnamese)

pdf_icon.png

ELL Bill of 

Rights (Amharic)

PARENT RESOURCES

logo-2.png

¡Pangkulay Colorado! ay isang bilingual na site na may maraming mapagkukunan para sa mga mag-aaral, guro, at pamilya ng EL.

School Logo
bottom of page